Cele strategiczne:

  • Rozbudzanie wiary u osób z niepełnosprawnością w możliwości pokonywania przez nie barier fizycznych i mentalnych.
  • Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych.
  • Upowszechnianie idei równych szans i akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością.
  • Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim.
  • Zwiększanie efektywności i skuteczności realizowanych projektów pozyskiwanych funduszy na działalność.