Stowarzyszenia Aktywne Życie podjęło korespondencję i rozmowy z Urzędem Miasta Katowice w sprawie zabezpieczania przed fałszowaniem kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym. Fałszowanie kart (drukowanie) było możliwe wobec faktu, iż wydawane dotychczas karty nie posiadały żadnych zabezpieczeń, ani w postaci pieczęci UM, ani hologramu. Od 2009r. w Katowicach wydawane są już wyłącznie karty parkingowe posiadające stosowne zabezpieczenia.