Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się czy i jak pomagać osobom niepełnosprawnym, poznać zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, doświadczyć trudności z jakimi osoby niepełnosprawne stykają się na co dzień.
Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego przeszkolenia, następnie przeniosą się w przestrzeń miejską, aby uczestnicy w naturalnych warunkach (a nie sztucznie stworzonej przestrzeni treningowej) mogli doświadczyć codzienności z perspektywy osoby niepełnosprawnej.

Oferta i cennik.