25 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Katowice miało miejsce spotkanie przedstawicieli Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy jako Komisja ds. barier działająca przy Radzie spotkali się z panem Wojciechem Wróblewskim, architektem reprezentującym Grupę 67, w spotkaniu uczestniczyła także pani Jolanta Wolanin – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Tematem spotkania było omówienie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych parkingu naziemnego w rejonie ul. Olimpijskiej, ul. Nadgórników i Al. Roździeńskiego w Katowicach. Na początku spotkania pan Wojciech Wróblewski przedstawił zebranym koncepcję parkingu gruntowego łącznie z przylegającymi do niego innymi planowanymi inwestycjami.
Projektowany obiekt składa się z trzech części:

  • Część parkingu A to parking dla samochodów osobowych,
  • Część parkingu B1to parking dla autokarów,
  • Część parkingu B2 to parking dla samochodów osobowych.   

Po prezentacji koncepcji parkingu Komisja rozpoczęła obrady. Na wstępnie Komisja ds. barier założyła, że ok. 10% miejsc parkingowych powinno być przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a w związku z tym stosownie oznakowanych  i wydzielonych. Z uwagi na fakt, iż parking ma być płatny, a planowany sposób poboru opłat ma mieć formę samoobsługową Komisja stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie wydzielenie części parkingu, w której wszystkie miejsca będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wówczas będzie możliwe wydzielenie osobnego wjazdu, który z uwagi na fakt, że osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z miejsc parkingowych nieodpłatnie nie będzie wyposażony w automat poboru opłat. W związku z powyższym w części parkingu A wydzielono fragment, który będzie trwale (najprawdopodobniej wysokim krawężnikiem) wydzielony od pozostałej części parkingu. Wydzielony parking będzie mieścił od 20 do 30 pełnowymiarowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do tej części będzie prowadził oddzielny wjazd, który pozbawiony będzie automatu do poboru opłat za parkowanie. Parking dla osób niepełnosprawnych zostanie utworzony w pobliżu ciągu komunikacyjnego pozbawionego barier architektonicznych, który będzie łączył parking z centralną częścią Strefy Kultury.
Komisja zaproponowała także, aby w pozostałych, płatnych częściach parkingów również wyznaczyć kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zarówno w części A, jak i w części  B2.
Po zakończeniu dyskusji Komisja ds. barier działająca przy Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych opracowała listę uwag, które bezwzględnie powinny być uwzględnione w przygotowywanym projekcie parkingu gruntowego:
1. Wydzielenie strefy bezpłatnego parkowania z przeznaczeniem wyłącznie dla osób niepełnosprawnych w części parkingu A to parking dla samochodów osobowych.
2. Wydzielona strefa z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych powinna liczyć od 20 do 30 pełnowymiarowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (projektant parkingu zobowiązany jest do zaprojektowania maksymalnej ilości miejsc parkingowych).
3. Wydzielona strefa parkingowa dla osób niepełnosprawnych musi posiadać osobny wjazd/wyjazd, który będzie funkcjonował poza systemem opłat parkingowych.
4. W pozostałych częściach parkingu gruntowego również zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Powierzchnia parkingu gruntowego powinna zostać wykonana z betonu asfaltowego, a nie z kostki brukowej fazowanej.